Продавец ТОО «Амагел» развивает свой бизнес на Satu.kz 13 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
20 отзывов
МЫ НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН! КОНТАКТЫ ФИЛИАЛОВ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ!Купить оптом
+7 (715) 250-04-82
+7 (777) 201-99-88
+7 (715) 250-04-83
+7 (771) 380-00-20
ул. Парковая, 57А, Петропавловск, Казахстан
Поставщик ветеринарных препаратов и зоотоваров
Оставить отзыв
Тримероксин таблетки №10 , 30 , 100, фото 2
Тримероксин таблетки №10 , 30 , 100, фото 2

Тримероксин таблетки №10 , 30 , 100

Описание
Характеристики
Информация для заказа

Ниже инструкция на русском языке

Тримероксин таблеткалары 0,8 г препарат (бір таблетка) құрамында әсер етуші заттар: сульфадиметоксин-250 мг; триметоприм-50 мг. Блистер орамы 10, 30, 100 таблеткадан.

СИПАТТАМАСЫ. Жалпақ цилиндрлі, ақ немесе ақшыл сұр түсті, мәрмәр-бояулы жолағы бар, иіссіз таблеткалар.

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ. Тримероксин таблеткалар-бактерицидті кең спектрлі әрекет етеді. Сульфадиметоксин грамоң және грамтеріс бактерияларға, соның ішінде: Staphylococcus spp белсенді., Streptococcus spp., Clostridium spp., Sal- monella spp., E. coli., Pasteurella spp., Listeria mono- cytogenes, Corynebacterium spp., Klebsiella spp., Bordetella spp. сондай-ақ Coccidia, Toxoplasma және Rickettsia, ақуызға қатысты аз белсенді. Механизмі іс-әрекеттері бәсекелестік тежелуіне байланысты дигидроптероатсинтетаза, қажетті тетрагидрофолий қышқылын синтездеу пуриндер мен пиримидиндерді синтездеу үшін бұзылысқа әкеледі. Триметоприм- грамоңға қарсы бактерицидтік әсері бар (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp. және т. б.) және грамтеріс (Е. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurella spp., Bordetella spp. және т. б.) микроорганизмдер. Препарат ингибирует бактериальді редуктазға айналдырады дегидрофолиевті қышқылын тетрагидрофолиев, пуриндер мен нуклеин қышқылдарын синтездеу үшін қажет. Триметоприм ақуыз синтезі жолындағы бактериялар метаболизмінің негізгі процестерінің бірін бұғаттайды.

ҚОЛДАНЫЛУЫ. Ірі қара мал: диарея емі, катаральной бронхопневмонии, еймериоза, колисептицемии, сальмонеллез, пастереллез, пневмония, стафилококковых абсцестер, микроорганизмдермен туындаған және сульфадиметоксинге сезімталдылық. Жылқылар: бронхопневмонияны, диспепсияны, сальмонеллезді, пастереллезді, триметопримге және сульфадиметоксинге сезімтал микроорганизмдерден туындаған несеп-жыныс инфекцияларын емдеу. Қой, ешкі: пастереллезді, сальмонеллезді емдеу, триметопримге және сульфадиметоксинге сезімтал микроорганизмдерден туындаған колисептицемиялар, пневмония, диарея. Шошқа: пастереллезді емдеу, колиентеротоксемия, триметопримге сезімтал микроорганизмдерден туындаған гастроэнтерит, сальмонеллез, кокцидиоз, балантидиоз, плевропневмония, дизентерия сульфадиметоксин. Иттер, мысықтар: пневмонияны емдеу, микоплазмоз, энтероколит, сальмонеллез, пастереллез, кокцидиоз, триметопримге және сульфадиметоксинге сезімтал микроорганизмдерден туындаған изоспороз, эндометрит, мастит.

ДОЗАЛАУ. Кестесінде көрсетілген дозаларда азықпен немесе сумен жеке немесе топтық әдіспен ішу арқылы беріледі. Препаратты тәулігіне 1 рет қолданады. Еймериоз, балантидиоз, изоспороз кезінде 5-10 тәулік. Протозооз кезінде жануарларды емдеуді екі-үш курспен, әрқайсысы 5 тәулік ұзақтығымен жүргізеді. Курстар арасындағы аралық-5-10 тәулік.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР. Препараттың компоненттеріне сезімталдық жоғары болғанда қолданбаңыз, сондай-ақ бауыр, бүйрек аурулары кезінде. ЕСКЕРТУ. Жануарларды етке сою 10 тәуліктен кейін (ірі қара, қойлар, ешкілер, жылқылар, шошқалар) рұқсат етіледі. Адамдарға сүт қабылдау – препаратты соңғы қолданғаннан кейін 4 тәуліктен кейін рұқсат. Көрсетілген мерзімге дейін алынған ет және сүт ветеринариялық медицина дәрігерінің қорытындысына байланысты өнімсіз жануарларға утилденеді. САҚТАЛУЫ. Құрғақ, қараңғы, балалардың қолы жетпейтін жерде 5°С-ден 25°С-ге дейінгі температурада сақтау керек. Жарамдылық мерзімі – дайындалған күннен бастап 2 жыл.

Ірі қара, қой, ешкі (сонымен қатартөлдері)1 кун-- 1 таб. 5 кг 2,3,4,5 кун---1 таб. 10 кг

Жылқы, құлын 1д-- 1 таб. 7 кг  2,3,4,5д--  1 таб. 15 кг

Доңыз, торай 1д- 1 таб. 5 кг   2,3,4,5д-1 таб. 10 кг

Ит, мысық 1д- 1 таб. 10 кг    2,3,4,5--1 таб. 20 кг

 

ОПИСАНИЕ. Цилиндрические таблетки, которые имеют плоскую поверхность с насечкой и фаской, белого или светло-серого цвета, допускается мраморность-вкрап- ления, без запаха.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Тримероксин таблетки – препарат широкого спектра бактерицидного действия. Сульфадиметоксин активен в отношении грамположи- тельных и грамотрицательных бактерий, включая: Staph- ylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Salmo- nella spp., E.coli., Pasteurella spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., а так- же в отношении представителей Coccidia, Toxoplasmа и Rickettsia, менее активен в отношении протея. Механизм его действия связан с ПАБК и конкурентным угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. Триметоприм – химиотерапевтический препарат, обла- дающий бактерицидным действием против грамположи- тельных (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridi- um spp., Corynebacterium spp. и др.) и грамотрицательных (Е. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteu- rella spp., Bordetella spp. и т.д.) микроорганизмов. Препарат ингибирует бактериальную редуктазу, которая превра- щает дегидрофолиевую кислоту в тетрагидрофолиевую, необходимую для синтеза пуринов и нуклеиновых кислот. Этим триметоприм блокирует один из основных процес- сов метаболизма бактерий на пути синтеза белка.

ПРИМЕНЕНИЕ. Круп­ный ро­га­тый скот: лечение диареи, катаральной бронхопневмонии, еймериоза, колисептице- мии, сальмонеллеза, пастереллеза, пневмонии, стафи- лококковых абсцессов, вызванных микроорганизмами, чувствительными к триметоприму и сульфадиметоксину. Лошади: лечение бронхопневмонии, диспепсии, саль- монеллеза, пастереллеза, мочеполовых инфекций, вы- званных микроорганизмами, чувствительными к триме- топриму и сульфадиметоксину. Ов­цы, ко­зы: лечение пастереллеза, сальмонеллеза, колисептицемии, пневмонии, диареи, вызванных микро- организмами, чувствительными к триметоприму и суль- фадиметоксину. Сви­ньи: лечение пастереллеза, колиентеротоксемии, гастроэнтерита, сальмонеллеза, кокцидиоза, баланти- диоза, плевропневмонии, дизентерии, вызванных мик- роорганизмами, чувствительными к триметоприму и сульфадиметоксину. Со­ба­ки, ко­ты: лечение пневмонии, микоплазмоза, эн- тероколита, сальмонеллеза, пастереллеза, кокцидиоза, изоспороза, эндометрита, мастита, вызванных микроор- ганизмами, чувствительными к триметоприму и сульфа- диметоксину.

ДОЗИРОВКА. Перорально с кормом или водой инди- видуально или групповым методом в дозах, указанных в таблице. Препарат применяют 1 раз в сутки в течение 5-10 суток при еймериозе, балантидиозе, изоспорозе. При протозоозе лечение животных проводят двумя-тре- мя курсами продолжительностью 5 суток каждый. Ин- тервал между курсами – 5-10 суток. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять при повышенной чувствительности к компонентам препарата, а также при заболеваниях органов кроветворения, печени, почек. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, свиньи) разрешается через 10 суток, потребление молока в пищу людям – че- рез 4 суток после последнего применения препарата. Полученное до указанного срока мясо и молоко утилизи- руют или скармливают непродуктивным животным, в за- висимости от заключения врача ветеринарной медицины. ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей ме- сто при температуре от 5°С до 25°С. Не хранить вместе с пищевыми продуктами. Срок годности – 2 года с даты изготовления.

Крупный рогатый скот, овцы, козы (в т.ч. молодняк) 1день 1 таблетка на 5 кг массы тела 2,3,4,5 день 1 таблетка на 10 кг массы тела

Лошади, жеребята 1день 1 таблетка на 7 кг массы тела 2,3,4,5 день 1 таблетка на 15 кг массы тела Свиньи, поросята 1д--1 таблетка на 2,3,4,5д-5 кг массы тела 1 таблетка на 10 кг массы тела

Собаки, кошки 1д--1 таблетка на 10 кг массы тела 2,3,4,5д--1 таблетка на 20 кг массы тела

Основные атрибуты
Лекарственная формаТаблетки
  • Цена: 299 ₸