Продавец ТОО «Амагел» развивает свой бизнес на Satu.kz 13 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
20 отзывов
МЫ НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН! КОНТАКТЫ ФИЛИАЛОВ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ!Купить оптом
+7 (715) 250-04-82
+7 (777) 201-99-88
+7 (715) 250-04-83
+7 (771) 380-00-20
ул. Парковая, 57А, Петропавловск, Казахстан
Поставщик ветеринарных препаратов и зоотоваров
Оставить отзыв
Тривитан 100мл, фото 2

Тривитан 100мл

Описание
Информация для заказа

ниже инструкция на русском языке

Тривитан инъекцияға арналған майдағы А, Д3, Е витаминдерінің ерітіндісі 1 мл препаратта құрамында: а – 10000 МЕ витамині; Д3 – 15000 МЕ витамині; Е – 20 мг витамині; қосымша заттар: күнбағыс майы. Қою түсті сауыттарда 100 мл-ден резеңке және алюминий қалпақшалармен жабылған шынылар

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ. Витамин А май еритін витаминдерге жатады, тотығу-қалпына келтіру процестеріне, көмірсулар мен май алмасуына қатысады, минералды және гормоналды алмасулар. А витаминінің әсер ету механизмі биохимиялық про- цестерде оттегінің сіңірілуін реттеуден; инсулиннің белсенділігін тежеуден және күшейтуден тұрады. кальций метаболизмінің активтілігі және магний, бұл қаңқаның қалыптасуын қамтамасыз етеді; кератиногиалин түйіршіктерінің түзілуін баяулатады жасушалық мембраналардың липидті қабатында және қолдауда терінің, тыныс алу мүшелерінің қалыпты қызметін қамтамасыз ету жолдары, ас қорыту жолдары, жыныс жүйесі. А витамині өзара әрекеттесуде маңызды рөл атқарады жасушалық мембраналарда липидтері бар ақуыздар олардың жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және өткізгіштігін реттейді. Витамин тапшылығына ең сезімтал Лизоспен мембраналар: оның жетіспеушілігі кезінде ферменттердің элиминациясы артады. Құрылымдық гепатоциттердегі митохондрий мембраналарының бұзылуы тыныс алудың бұзылуына және фосфорлану процесіне әкеледі. Жануарлар ағзасындағы А витамині- нің жетіспеушілігі еркінрадикальды тотығуды күшейтеді; в Жануарлар тіндерінде ақуыздардың биосинтезі бұзылады, олардың электрофоретикалық қасиеттері өзгереді. Сондай-ақ А витамині жануарлардың репродуктивті функциясының қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді: шәует және оогенез, эмбриондардың дамуы мен өсуі, жыныстық жетілудің дер кезінде басталуы, жыныс гормондарының синтезі. Д3 витамині май еритін топқа жатады витаминдерге әсер ететін кальций мен фосфордың метаболизміне, оның ішектегі сіңуінен бастап және ағзадан шығары- луына дейін әсер етеді. Ықпал етеді кезінде жануарлар- дың сүйек тінінің қалыптасуы өсу, рахит, остеомаляция, сүйек сынықтарын емдеу кезінде. Кальций құрамын реттейді және қан мен сүйек тініндегі фосфорды олардың ағзадағы физиологиялық арақатынасы. Қандағы кальций деңгейі төмендеген кезде Д3 витамині оның сүйек тінінен өтуін қамтамасыз етеді, әсер етеді тіндік тыныс алу және көмірсулардың тотығуы. Е витамині май еритін топқа жатады витаминдер және реттеуші ретінде маңызды рөл атқарады ақуыз биосин- тезінің процестерінде тотығу; миозин мен актомиозин- нің құрамын арттырады; АТФ метаболизмін қамта- масыз етеді; майлардың, майлы қышқылдардың және стериндердің тотығуын болдырмайды, кідіртеді майлардың тотығуы; улы метаболиттердің түзілуін бол- дырмайды; көмірсулардың алмасуын баяулатады, нуклеин қышқылдары мен стероидтар, сондай-ақ эритроциттердің гемолизге және тотығуға тұрақтылы- ғын қамтамасыз етеді. Е витамині құрылымды қамтама- сыз етеді жасушалық мембраналар мен жасушаішілік қосындыларды, бұл лизоспен тұрақтылыққа әкеледі және олардан лизосомалды гидролитикалық шығу- ды кідіртеді ферменттердің дамуына қатысуын болдырмайды ақ бұлшықет ауруы кезінде дистрофия. Әсері Е витамині мембраналық құрылымдарға төзім- ділікке және функционалдық ас қорыту арнасының шырышты қабығының жабынды эпителийінің, жатырдың, конъюнктивтердің белсенділігі. Е витамині ас қорыту және репродуктивті аппараттар. Еркектерде ол сперматогенезді реттейді және патологиялық өзгер- гендердің санын азайтады сперматозоидтар, ұрық каналдарының эпителийінің өзгеруін болдырмайды. Аналықта витамин бар ұрықты жақсы бекітуге көмек- теседі жатыр және ұрықтың дамуы. Қолдану. Д-гиповитаминоз (рахит) және остеодистро- фияның алдын алу және емдеу, босанғаннан кейінгі гипокальциемия және гипофосфатемия, босанғаннан кейінгі және босанғаннан кейінгі бақылау, алиментарлы дистрофия, жатырдың соңғы, субинволюциясы, эндоме- трит, сүйек сынуы. Препаратты абсорбция және А және Д витаминдерінің алма- суы (гастроэнтерит, гепатит, гепатодистрофия, гипотиреоз, гломерулонефрит) болатын аурулар кезінде қолданады.

ДОЗАЛАУ. Тривитан препаратының дозалары Д3 витамині бойынша есептелген және кестеде көрсетілген. ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР. Жоқ. ЕСКЕРТУ. Препаратты қолдану кезінде рациондар кальций, фосфор, мырыш, кобальт, мыс және марганец бойынша теңдестірілген болуы тиіс. САҚТАЛУЫ. Құрғақ, қараңғы жер 5°С-дан 15°С-қа дейін. Жарамдылық мерзімі – дайындалған күннен бастап 2 жыл.

Сауылмайтын сиырлар 5-10мл Сауылатын сиырлар 7-10мл Ірі қара төлі 2-5мл Биелер 2,5-5мл Саумалы биелер 4-7мл Доңыз 1-4мл Ұрғашы доңыз 1-4мл Торайлар 1-1,3мл Қойлар 0,5-0,6 1,0-1,3 0,1 Емізетін қойлар 0,8-2мл Қозылар 0,5-0,65мл Екші 1,0-1,5 мл Ит 1-1,2мл

Тривитан100мл

ОПИСАНИЕ. Прозрачная маслянистая жидкость от свет- ло-желтого до светло-коричневого цвета без запаха. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Витамин А отно- сится к жирорастворимым витаминам, участвует в окис- лительно-восстановительных процессах, в углеводном и жировом обменах, влияет на минеральный и гормональ- ный обмены. Механизм действия витамина А заключается в регуляции усвоения кислорода в биохимических процессах; торможе- нии активности инсулина и усилении неогликогенеза; акти- визации метаболизма кальция и магния, что обеспечивает формирование скелета; замедлении образования керати- ногиалинових гранул в липидном слое клеточных мембран и поддержке эластичности клеточных оболочек; обеспече- нии нормальной функции органов зрения, кожи, дыхатель- ных путей, пищеварительного тракта, половой системы. Витамин А играет важную роль во взаимодействии бел- ков с липидами в клеточных мембранах, обеспечивает их функционирование и регулирует проницаемость. Наиболее чувствительны к дефициту витамина А мембраны лизосом: при его недостатке увеличивается элиминация ферментов из них. Структурные нарушения мембран митохондрий в гепатоцитах приводят к расстройствам дыхания и процес- су фосфорилирования. Недостаток витамина А в организ- ме животных усиливает свободнорадикальное окисление; в тканях животных нарушается биосинтез белков, изменяют- ся их электрофоретические свойства. Также витамин А обеспечивает нормальное функциони- рование репродуктивной функции животных: спермо- и оогенез, развитие и рост эмбрионов, своевременное на- ступление половой зрелости, синтез половых гормонов. Витамин Д3 относится к группе жирорастворимых вита- минов, влияет на метаболизм кальция и фосфора, на- чиная с всасывания его в кишечнике и заканчивая вы- ведением из организма. Способствует формированию костной ткани животных в период роста, при лечениях рахита, остеомаляции, переломов костей. Регулирует содержание кальция и фосфора в крови и костной ткани, обеспечивает физиологическое соотношение их в орга- низме. При снижении уровня кальция в крови витамин Д3 обеспечивает его переход из костной ткани, влияет на тканевое дыхание и окисление углеводов. Витамин Е относится к группе жирорастворимых вита- минов и играет важную роль как регулятор окисления в процессах биосинтеза белка; увеличивает содержание миозина и актомиозина; обеспечивает метаболизм АТФ; предотвращает окисление жиров, жирных кислот и сте- ринов, задерживая окисление жиров; предотвращает образование токсичных метаболитов; замедляет обмен углеводов, белков, нуклеиновых кислот и стероидов, а также обеспечивает устойчивость эритроцитов к гемо- лизу и окислению. Витамин Е обеспечивает структуру клеточных мембран и внутриклеточных включений, что приводит к устойчивости лизосом и задерживает выход из них лизосомальных гидролитических ферментов и предотвращает их участие в развитии дистрофии при бе- ломышечной болезни. Влияние витамина Е на мембран- ные структуры положительно сказывается на устойчиво- сти и функциональной активности покровного эпителия слизистых оболочек пищеварительного канала, матки, конъюнктивы. Витамин Е обеспечивает нормальное функционирование пищеварительного и репродуктив- ного аппаратов. У самцов он регулирует сперматогенез и уменьшает количество патологически измененных сперматозоидов, предотвращает перерождение эпите- лия семенных канальцев. У самок витамин способству- ет лучшему прикреплению зародыша в матку и развития плода. ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение и профилактика у животных Д-гиповитаминоза (рахита) и остеодистрофии, послеро- довой гипокальциемии и гипофосфатемии, пред- и по- слеродового залеживания, алиментарной дистрофии, задержание последа, субинволюции матки, эндометри- та, переломов костей. Препарат применяют при болез- нях, которые сопровождаются нарушением абсорбции и обмена витаминов А и Д (гастроэнтерит, гепатит, гепато- дистрофия, гипотиреоз, гломерулонефрит). ДОЗИРОВКА. Дозы препарата Тривитана рассчитаны по витамину Д3 и указаны в таблице. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Отсутствуют. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При применении препарата ра- ционы должны быть сбалансированы по кальцием, фос- фором, цинком, кобальтом, медью и марганцем. ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре от 5°С до 15°С. Срок годности – 2 года с даты изготовления.

  • Цена: 871