Продавец ТОО «Амагел» развивает свой бизнес на Satu.kz 13 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
20 отзывов
МЫ НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН! КОНТАКТЫ ФИЛИАЛОВ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ!Купить оптом
+7 (715) 250-04-82
+7 (777) 201-99-88
+7 (715) 250-04-83
+7 (771) 380-00-20
ул. Парковая, 57А, Петропавловск, Казахстан
Поставщик ветеринарных препаратов и зоотоваров
Оставить отзыв
Бромадиолон 0,25% 1литр  ( аратам), фото 2
Бромадиолон 0,25% 1литр  ( аратам), фото 2

Бромадиолон 0,25% 1литр ( аратам)

Описание
Информация для заказа

Инструкция на русском языке ниже.

100 мл препараттың құрамында белсенді зат (г): бромадиолон-0,25; Қосымша заттар: денатониум бензоат (битрекс); тамақ бояғышы; триэтиленгликоль. Герметикалық жабық канистрлер көлемі 1 және 5 л.

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ. Бромадиолон-антикоагулянттық әсер ететін улы кеміргіштер ағзаға түскен кезде протромбин кешені- нің ақуыздары өндірілетін К1 витаминінің түзілуін бұзады. Поедая уланған приманка, кеміргіштер 1-2 күн бойы препараттың өлім дозасын алады. Арқылы бромадиолон өлім дозасын қолданғаннан кейін тәулігіне кеміргіштерде қанның ұю деңгейі күрт баяулайды және өткізгіштіктің жоғарылауы қан тамырлары қан кетуден ағзаның өлуін тудырады. Кеміргіштердің өлімі 3-7 тәуліктен кейін болады.

ҚОЛДАНУ. Құрал кәсіби контингентпен уланған жемдерді дайындауға және қолдануға арналған егеуқұйрық және тышқандар іс жүзінде объектіде дератизация әр түрлі санаттағы.

ДОЗАЛАУ. Уланған жемді 0,25% с бромадиолон дәрісін араластыру жолымен дайындайды қатерсіз азық-түлік өнімдерімен (тазартылған ас- тық, жарма, түйіршіктелген құрама жем және т. б.) 1 кг-ға 20 мл концентраттың арақатынасында дайын приманки. Кеміргіштер үшін тартымды- лықты арттыру үшін пайдалану ұсынылады қосымша тағамдық аттрактанттар-тазартылмаған өсімдік майы (3%) немесе қант (3-10% приманка құрамында). Приманканы орналастырады алдын ала анықталған мекендеу орындарында кеміргіштерді: қабырғалардың, қалқалардың бойында, мұрынның жанында, бейімделген сыйым- дылықтарды пайдалана отырып, құрғақ жерлерде жабындармен орналастыра отырып құбырлар, науалар, қораптар) немесе арнайы контейнерлер. Алдамшы егеуқұйрықтар үшін 50-100 г немесе тышқандар үшін 10-25 г жейді. Қармақжем орналасу нүктелерінің арасындағы қашықтық санына байланысты 2-15 м құрайды кеміргіштер. Тышқандарға арналған қармақтардың порциялары егеуқұйрықтарға қарағанда жиі қойылады. Бөлінген қармақ төселгеннен кейін 1-2 күннен кейін, содан кейін 1 апта аралықпен қарайды.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР. Препаратты жануар- лар мен жануарларға арналған жемді сақтау орын- дарында пайдаланған кезде азық-түлік. ЕСКЕРТУ. Жүргізу кезінде жоспарлы үй жануар- ларының, бөгде адамдардың, әсіресе балалардың болуына жол бермеу. Препаратты таратуға құқығы бар тиісті мамандар немесе басқа адамдар, осы улы химикатпен жұмыс істеу бойынша нұсқамадан өткен адамдар. Препаратпен барлық жұмыстарды арнайы киім, құралмен қармақтарды орналастыру резеңке қолғаптар, пинцеттер, пластикалық қасықтар арқылы. Препараттың түсуіне жол бер- меу теріге, шырышты қабықтарға, ішке. Тері пре- паратпен ластанған жағдайда оны мұқият жуыңыз сабыны бар су орны, асқазан-дәрігерге бару. Жеуге болмайтын препараттың қалдықтары, ыдыстар, кеміргіштердің өлекселері кәдеге жаратылады сәйкес қолданыстағы нұсқаулықтар бойынша дератизация. САҚТАЛУЫ. Қол жетімсіз жерлерде сақтау балалар мен үй жануарларынан бөлек азық-түлік, азық және дәрілік заттар, заттаңбасы бар ыдыста -20°С-тан + 40°С-қа дейінгі температурада. Сақтау мерзімі-дайындалған күннен бастап 2 жыл.

 

100 мл препарата содержит действую- щее вещество (г): бромадиолон – 0,25; Вспомогательные вещества: денатони- ум бензоат (битрекс); краситель пище- вой; триэтиленгликоль. Герметично закрытые канистры объемом 1 и 5 л.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Бромадио- лон – яд антикоагулянтного действия, который при попадании в организм грызунов нарушает образо- вание витамина К1, при участии которого произво- дятся белки протромбинового комплекса. Поедая отравленную приманку, грызуны получают смер- тельную дозу препарата в течение 1-2-х дней. Через сутки после употребления летальной дозы брома- диолон уровень свертываемости крови у грызунов резко замедляется, и повышение проницаемости сосудов вызывает гибель организма от кровотече- ния. Гибель грызунов наступает через 3-7 суток.

ПРИМЕНЕНИЕ. Средство предназначено для при- готовления и применения профессиональным кон- тингентом отравленных приманок для уничтожения крыс и мышей в практике дератизации на объектах различных категорий.

ДОЗИРОВКА. Отравленную приманку готовят пу- тем смешивания средства бромадиолона 0,25% с доброкачественными пищевыми продуктами (очи- щенное зерно, крупа, гранулированный комбикорм и т.д.) в соотношении 20 мл концентрата на 1 кг готовой приманки. Для повышения привлекатель- ности для грызунов рекомендуется использовать дополнительные пищевые аттрактанты – расти- тельное нерафинированное масло (3%) или сахар (3-10% в составе приманки). Приманку размещают в предварительно выявленных местах обитания грызунов: вдоль стен, перегородок, возле нор, рас- кладывая в сухих местах под укрытиями с исполь- зованием приспособленных емкостей (ящики для приманок, дренажные трубы, лотки, коробки) или специальных контейнеров. Приманку раскладыва- ют по 50-100 г для крыс или по 10-25 г для мышей. Расстояние между точками раскладки приманки составляет 2-15 м, в зависимости от численности грызунов. Порции приманок для мышей расклады- вают чаще, чем для крыс. Разложенную приманку осматривают через 1-2 дня после раскладки, а за- тем с интервалом в 1 неделю. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. При использовании пре- парата в местах хранения кормов для животных и продуктов питания. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При проведении плановой дератизации на территории не допускать присут- ствия домашних животных, посторонних лиц, осо- бенно детей. Раскладывать препарат имеют право соответствующие специалисты или другие лица, прошедшие инструктаж по работе с данным ядо- химикатом. Все работы с препаратом проводить в спецодежде, раскладывать приманки со средством с помощью резиновых перчаток, пинцетов, пласти- ковых ложек. Не допускать попадания препарата на кожу, слизистые оболочки, внутрь. В случае за- грязнения кожи препаратом тщательно промыть это место водой с мылом, при попадании препарата в желудок – обратиться к врачу. Остатки несъеден- ного препарата, тару, трупы грызунов утилизируют согласно действующих инструкций по дератизации. ХРАНЕНИЕ. Хранить в местах, недоступных для детей и домашних животных, отдельно от пищевых продуктов, кормов и лекарственных средств, в та- ре с этикеткой при температуре от -20°С до + 40°С. Срок хранения – 2 года с даты изготовления.

 

  • Цена: 8 546 ₸