Продавец ТОО «Амагел» развивает свой бизнес на Satu.kz 13 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
20 отзывов
МЫ НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН! КОНТАКТЫ ФИЛИАЛОВ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ!Купить оптом
+7 (715) 250-04-82
+7 (777) 201-99-88
+7 (715) 250-04-83
+7 (771) 380-00-20
ул. Парковая, 57А, Петропавловск, Казахстан
Поставщик ветеринарных препаратов и зоотоваров
Оставить отзыв
Ампролиум форте 30%    10гр, фото 2

Ампролиум форте 30% 10гр

Описание
Информация для заказа

Ниже инструкция на русском языке

Ампролиум форте 30% ұнтағы 1 г препарат құрамындағы белсенді зат (мг): ампролиум гидрохлориді – 300. Полимерлік пленкасы бар пакеттер 10 г, 50 г, 1 кг.

СИПАТТАМАСЫ. Ерекше иісі бар, ақшыл сары түсті ұнтақ. ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ. АТС vet жіктеме коды QP51А, протозойлық инфекцияларға қарсы препараттар, (QP51AХ09, ампролиум). Ампролиум гидрохлорид шизогонияның бірінші және екінші генерация сатысындағы кокцидтердің дамуын иммунитетке әсер етпей бәсеңдетеді. Препараттың әсер ету механизмі метаболикалық энзимдер жүйесінде кокцидий, ампролиум гидрохлорид тиаминмен (В1 витамині) бәсекелесе алады, оны кокцидиялардың тіршілік әрекеті үшін қажетті көмірсулардың мета- болизмінде ығыстырады. Көмірсулар жетіспеушілігі алмасудың бұзылуына әкеледі және соның салдарынан, қарапайымдылардың өлімінне алып келеді.

ҚОЛДАНЫЛУЫ. Эймериозды емдеу және алдын алу (кокцидиоз) тауықтардағы (балапандар-бройлер), Күркетауықтар, қырғауылдар, қояндар мен қойлар: тауықтар-E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. praecox, E. maxima, E. brunettі, E. mitis, E. mivati; күркетауық - E. adenoeides, E. gallapavonis, E. meleagrimitis; фазандар-E. phasiani, E. Duodenalis, E. colchici; қояндар-E. stiedae, e. perforans, e. magna; қой – e. arloingi, E. intricata, E. Ninaekohljakimovae, E. faurei.

ДОЗАСЫ. Препаратты құс пен жануарларға азықпен немесе сумен араластырылып беріледі. Қоспа құстың немесе жануарлардың тәуліктік қажеттілігінен аспайтын мөлшерде дайындалады. Қоспаны тәулік бойы жеке немесе топтық әдіспен біркелкі дозада:

Тауықтар: Балапандар-бройлер. Ауыз сумен немесе азықпен: алдын алу үшін: 3-5 күндік жастан бастап өсіру кезеңі ішінде тәуліктік дозада 1 л препаратқа 0,4 г (120 мг ампролиум гидрохлорид) препараттың (120 мг ампролиум гидрохлорид) су немесе 1 кг азыққа; емдеу үшін: тәуліктік доза 0,8 1 л-ге г препарат (240 мг ампролиум гидрохлорид) немесе 1 кг азыққа.

ЕТТІ ҚҰСТАР. Ауыз сумен немесе азықпен: алдын алу үшін: 3-5 күндік жастан бастап балапандар препараттың 0,4 г тәуліктік дозасында 16 апталық жастағы 1 л ауыз суға (120 мг ампролиум гидрохлорид) немесе 1 кг азыққа; емдеу үшін: 1 л ауыз суға 0,8 г препараттың (240 мг ампролиум гидрохлорид) тәуліктік дозасы немесе 1 кг азық. Күркетауықтар, қырғауылдар. Ауыз сумен немесе азықпен: алдын алу: 3-5 күндік жастан бастап тәуліктік дозада 0,4 г препаратты өсіру кезеңі ішінде (120 мг ампролиум гидрохлорид) 1 л ауыз суға немесе 1 кг азыққпен; емдеу үшін: 0,8 г препараттың тәуліктік дозасы 1 л ауыз суға (240 мг ампролиум гидрохлорид) немесе 1 кг азыққа. Қояндар. Ауыз сумен немесе азықпен: алдын алу үшін: 1 л ауыз суға 0,5 г препарат немесе 1 кг 21 тәулік ішінде азықпен; емдеу үшін: 1 г препараты 1 л немесе 1 кг азыққа қосу. Қой. Ауыз сумен немесе азықпен: алдын алу үшін: 21 тәулік бойы жануардың дене салмағына 30-60 кг 1 г препарат; емдеу үшін: 15-30 кг үшін 5 г препарат дене салмағының жануарлар. Құстар мен жануарларды 2-3 курспен емдеу (әрқайсысы 5 тәуліктен) 4-5 тәулік аралығымен.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР. Ампролиум гидрохлоридке, бауыр мен бауыр ауруларына жеке жоғары сезімталдық кезінде құс пен жануарларға қолдануға болмайды. бүйрек. Ересек тауықтардың жөндеу жас шыбығын қолданбау 16-апталық жас. Жұмыртқалайтын тауықтарға қолдануға болмайды. Басқа кокцидиостатиктермен және азықтық антибиотиктермен бір мезгілде қолдануға болмайды. Фуранды препараттармен бір мезгілде қолдануға болмайды.

ЕСКЕРТУ. Жануарларды етке союға 14 тәуліктен кейін, құстарды препаратты соңғы қолданғаннан кейін 7 тәуліктен кейін немесе 2 тәуліктен кейін рұқсат етіледі. Көрсетілген мерзімге дейін сойылған етті ветеринариялық медицина дәрігерінің қорытындысына байланысты өнімсіз жануарларға азық ретінде беріледі.

САҚТАЛУЫ. Құрғақ, қараңғы, балалардың қолы жетпейтін жерде 5°С-ден 25°С-ге дейінгі температурада сақтау керек. Азық-түлік өнімдерімен, сусындармен, оның ішінде жануар- ларға арналған азықтармен бір жерде сақталмауы тиіс. Жарамдылық мерзімі – дайындалған күннен бастап 2 жыл. Суда ерітілген препараттың жарамдылық мерзімі – 24 сағат. Препараттың азықпен қоспасының жарамдылық мерзімі – 7 тәулік.            

Ампролиум Форте 30% порошок.1 г препарата содержит действующее веще- ство (мг): ампролиума гидрохлорид – 300.Полимерлік пленкасы бар пакеттер 10 г, 50 г, 1 кг. ОПИСАНИЕ. Порошок от белого до светло-желтого цве- та со специфическим запахом.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. АТС vet класси- фикационный код QP51А, препараты против прото- зойных инфекций, (QP51AХ09, ампролиум). Ампролиума гидрохлорид подавляет развитие кокци- дий на стадии шизогонии первой и второй генерации, не подавляя иммунитет. Механизм действия препарата за- ключается в том, что в системе метаболических энзимов кокцидий, ампролиума гидрохлорид конкурирует с тиа- мином (витамин В1), вытесняя его в метаболизме угле- водов, необходимых для жизнедеятельности кокцидий. Углеводная недостаточность ведет к нарушению обмена веществ в клетке и, как следствие, гибели простейших.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение и профилактика эймериоза (кокцидиоза) у кур (цыплята-бройлеры, ремонтный мо- лодняк), индюков, фазанов, кроликов и овец, вызванного: куры – E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. praecox, E. maxima, E. brunettі, E. mitis, E. mivati; индюки – E. adenoeides, E. gallapavonis, E. meleagrimitis; фазаны – E. phasiani, E. Duodenalis, E. colchici; кролики – E. stiedae, E. perforans, E. magna; овцы – E. arloingi, E. intricata, E. Ninaekohljakimovae, E. faurei. ДОЗИРОВКА.

Препарат задают птице и животным с кормом или водой. Смесь готовят в количестве, не пре- вышающем суточной потребности птицы или животных. Задавать смесь следует равномерно в течение суток, индивидуально или групповым методом в дозах:

Куры: Цы­п­ля­та-брой­ле­ры. С питьевой водой или кор- мом: для профилактики: с 3-5 дневного возраста в тече- ние периода выращивания в суточной дозе 0,4 г препа- рата (120 мг ампролиума гидрохлорида) на 1 л питьевой воды или на 1 кг корма; для лечения: суточная доза 0,8г препарата (240 мг ампролиума гидрохлорида) на 1 л питьевой воды или на 1 кг корма.

Ре­монт­ный мо­лод­няк. С питьевой водой или кормом: для профилактики: с 3-5 дневного возраста цыплят до 16-недельного возраста в суточной дозе 0,4 г препарата (120 мг ампролиума гидрохлорида) на 1 л питьевой воды или на 1 кг корма; для лечения: суточная доза 0,8 г препарата (240 мг ам- пролиума гидрохлорида) на 1 л питьевой воды или на 1 кг корма.

Индюки, фазаны. С питьевой водой или кормом: для профилактики: с 3-5 дневного возраста в течение перио- да выращивания в суточной дозе 0,4 г препарата (120 мг ампролиума гидрохлорида) на 1 л питьевой воды или на 1 кг корма; для лечения: суточная доза 0,8 г препарата (240 мг ампролиума гидрохлорида) на 1 л питьевой воды или на 1 кг корма.

Кролики. С питьевой водой или кормом: для профилак- тики: 0,5 г препарата на 1 л питьевой воды или на 1 кг корма в течение 21 суток; для лечения: 1 г препарата 1 л питьевой воды или на 1 кг корма.

Овцы. С питьевой водой или кормом: для профилакти- ки: 1 г препарата на 30-60 кг массы тела животного в те- чение 21 суток; для лечения: 5 г препарата на 15-30 кг массы тела животного. Лечение птицы и животных проводить 2-3-мя курсами (по 5 суток каждый) с интервалом 4-5 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не применять птице и живот- ным при индивидуальной повышенной чувствительно- сти к ампролиуму гидрохлориду, заболеваниях печени и почек. Не применять ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста. Не применять курам-несушкам. Не применять одновременно с другими кокцидиостати- ками и кормовыми антибиотиками. Не применять одно- временно с фурановыми препаратами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо разре- шается через 14 суток, птицы через 7 суток после по- следнего применения препарата или через 2 суток после профилактического применения препарата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или скармлива- ют непродуктивным животным, в зависимости от заклю- чения врача ветеринарной медицины. ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей ме- сто при температуре от 5°С до 25°С. Не хранить вместе с пищевыми продуктами, напитками, в том числе с корма- ми для животных. Срок годности – 2 года с даты изготовления. Срок годности растворенного в воде препарата – 24 часа. Срок годности смеси препарата с кормом – 7 суток.

  • Цена: 1 222 ₸