Продавец ТОО «Амагел» развивает свой бизнес на Satu.kz 13 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
20 отзывов
МЫ НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН! КОНТАКТЫ ФИЛИАЛОВ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ!Купить оптом
+7 (715) 250-04-82
+7 (777) 201-99-88
+7 (715) 250-04-83
+7 (771) 380-00-20
ул. Парковая, 57А, Петропавловск, Казахстан
Поставщик ветеринарных препаратов и зоотоваров
Оставить отзыв
Анальгин 50%  10мл, фото 2

Анальгин 50% 10мл

Описание
Информация для заказа

Инструкция на русском языке ниже

Анальгин 50% инъекцияға арналған ерітінді. 1 мл препараттың құрамындағы белсенді зат: натрий метамизолы – 500 мг.Алюминий қаптамасының астына резеңке тығынмен жабылған шыны құтылар 10, 50 мл-ден.

ҚОЛДАНУ. Бұлшықеттер мен буындар ауруларында (артриттер, хромот, бурситтер) жануарларды емдеу үшін, тендениттер, сынықтар),әртүрлі текті ауырсынуды азайту үшін, әсіресе асқазан-ішек жолдары ауруларында, жоғары температурада симптоматикалық ем ретінде денелер, сондай – ақ жылқылар-миоглобинурия, шаншу, невралгия, қуықтың толып кетуі; ірі мүйізді мал, қой, ешкі – маститті емдеу үшін, шаншуда, операциядан кейінгі анальгезиялар; шошқалар – метрит-мастит-агалактия синдромы кезінде; иттерге-бөгде заттарды алып тастағанда жұтқыншақ және өңеш денелері, тырнақтарды кесу алдында, құлақты тазалау, құйрықтарды ампутациялау.

ДОЗАЛАУ. Көктамыр ішіне (баяу) немесе бұлшықет ішіне бір рет келесі дозаларда: (мл / бас): жылқы – 20-60, шошқа-5-25, қой, ешкі-2-8, сиыр – 20-50, бұзаулар – 5-15, иттерге – 0,5-5. Препараттың дозасын аурудың ағымы мен түріне байланысты пайдалану. Тез жансыздандыру қажет болған жағдайда препаратты жануарларға көктамыр ішіне енгізу ұсынылады, енгізер алдында оны жылытады және баяу енгізеді. Шағын жануарлар мен қолданылуын ұзарту үшін препаратты бұлшықет ішіне енгізеді. Шаншу кезінде жылқыларды немесе жануарлардың ауыруымен бірге жүретін басқа да ауруларында препаратты көктамыр ішіне енгізу қажет. Препараттың әсері аяқталғаннан кейін кіріспе көрсеткіштер бойынша қайталанады.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР. Натрий метамизо- лына жоғары сезімталдық. Мысықтарға; бүйрек жеткіліксіздігі бар жануарларға қолдануға болмайды.

ЕСКЕРТУ. Жіті кеңейту кезінде препаратының әсерінен асқазан уақытша тыныштандырылады, бірақ асқазанның кеңеюі жоғалмайды, сондықтан 50% анальгинмен бір мезгілде қарсы дәрілерді тағайындайды. Етке союға 12 тәуліктен кейін рұқсат етіледі препаратты соңғы қолданғаннан кейін сүтті тұтыну-3 тәуліктен кейін. Көрсетілген мерзімге дейін алынған ветеринариялық медицина дәрігерінің қорытындысы бойынша ет және сүт өнімсіз жануарларға утилденеді.

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ. Препараттың айқын құрысуға қарсы белгілері бар (тегіс бұлшықеттердің тонусын азайтады), орташа қабынуға қарсы және ыстықты түсіретін әрекеттермен. Жануарлар ағзасында препарат әкеледі циклооксигеназаның тежелуіне, соның салдарынан орталық және шеткі жүйке жүйесі. Енгізгеннен кейін қарқындылығы ауырсыну перистальтиканың тежелуінсіз төмендейді, сондықтан атония, ішектің спазмы, метеоризм препарат жануарлардың тыныштығын, перистальтиканы теңестіруді, газдарды күтуді тудырады. Енгізу кезінде ауырсынуды басатын әсер 1-2 сағат бойы жалғасады, көктамыр ішіне-10 минуттан кейін басталады және шамамен 45-60 минутқа созылады.

 

1 мл препарата содержит действующее вещество: метамизол натрия – 500 мг.Флаконы стеклянные, закрытые резино- вой пробкой под алюминиевую обкатку по 10, 50 мл.

ОПИСАНИЕ. Прозрачная жидкость желтоватого цвета. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препа- рат обладает выраженным противосудорожным (уменьшает тонус гладких мышц), умеренным про- тивовоспалительным и жаропонижающим дейст- виями. В организме животных препарат приводит к торможению циклооксигеназы, вследствие это- го действует на центральную и периферическую нервную системы. После введения интенсивность боли снижается без угнетения перистальтики, по- этому при атонии, спазмах кишечника, метеоризме препарат вызывает успокоение животных, вырав- нивание перистальтики, уход газов. При введении обезболивающее действие продолжается в тече- ние 1-2 часов, при внутривенном – начинается че- рез 10 мин. и длится примерно 45- 60 мин. Мета- болиты препарата выводятся, в основном, с мочой.

ПРИМЕНЕНИЕ. Для лечения животных при болез- нях мышц и суставов (артриты, хромота, бурсит,тендениты, переломы), для уменьшения боли раз- личного происхождения, особенно при заболева- ниях желудочно-кишечного тракта, как симптома- тическое лечение при повышенной температуре тела, а также лошадям – при миоглобинурии, ко- ликах, невралгии, переполнении мочевого пузыря; крупному рогатому скоту, овцам, козам – для лече- ния мастита, при коликах, для послеоперационной анальгезии; свиньям – при синдроме метрит-мас- тит-агалактия; собакам – при удалении инородных тел из глотки и пищевода, перед обрезкой когтей, ушей, чисткой ушей, ампутацией хвостов.

ДОЗИРОВКА. Вводят внутривенно (медленно) или внутримышечно однократно в следующих дозах (мл/голову): лошадям – 20-60, свиньям – 5-25, овцам, козам – 2-8, коровам – 20-50, телятам – 5-15, собакам – 0,5-5. При использовании дозу препарата подбирают в зависимости от течения и типа заболевания. При необходимости быстрого обезболивания пре- парат рекомендуется вводить животным внутри- венно, перед введением его подогревают и вводят медленно. Небольшим животным и для продления действия препарат вводят внутримышечно. При коликах у лошадей или других заболеваниях животных, со- провождающихся сильной болью, препарат необ- ходимо вводить внутривенно. По окончании дейст- вия препарата введение повторяют по показаниям. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувстви- тельность к метамизолу натрия. Не применять кош- кам; животным с почечной недостаточностью. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. При остром расширении желудка под влиянием препарата лошади времен- но успокаиваются, но расширение желудка не исче- зает, поэтому одновременно с анальгином 50% на- значают противобродильные средства. Не вводить подкожно. Убой на мясо разрешается через 12 суток после последнего применения препарата, потребле- ние молока – через 3 суток. Полученное до указан- ного срока мясо и молоко утилизируют или скармли- вают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины. ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5°С до 25°С. Срок годности – 2 года с даты изготовления.

  • Цена: 344 ₸