Продавец ТОО «Амагел» развивает свой бизнес на Satu.kz 13 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
20 отзывов
МЫ НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН! КОНТАКТЫ ФИЛИАЛОВ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ!Купить оптом
+7 (715) 250-04-82
+7 (777) 201-99-88
+7 (715) 250-04-83
+7 (771) 380-00-20
ул. Парковая, 57А, Петропавловск, Казахстан
Поставщик ветеринарных препаратов и зоотоваров
Оставить отзыв
Антифлай 500мл, фото 2
Антифлай 500мл, фото 2

Антифлай 500мл

Описание
Информация для заказа

Антифлай ерітіндісі.

100 мл препарат құрамындағы белсенді зат: цифлутрин – 1 г.

Пластикалық құтылар 10, 500 мл-ден СИПАТТАМАСЫ. Сарғыш түсті ерітінді.

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ. Антифлай препараты байланыс және репеллентті екі қанатты жәндіктерге қатысты әрекет етеді: Haematobia irritans, Haematobia stimulans, Musca autumnalis, Stomoxys calcitrans, соқыр (Tabanidae), қой (Hypodermatidae), масалар (Culicidae) және жөке (Simuliidae). Әрекет етуші зат цифлутрин кіретін препараттың құрамы әсер ету механизмі синтетикалық пиретроидтер тобына жатады. Жүйке берілісін бұғаттау, бұл үйлесімнің бұзылуына импульсті қозғалыстарына, жәндіктер салдануы және өліміне әкеледі. Теріге жаққаннан кейін препарат дененің барлық бетіне бөлінеді, аз мөлшерде терімен сіңеді, оның ұзақ инсектицидтік және репелленттік әсерін қамтамасыз етеді. Антифлай препараты ағзаға әсер ету дәрежесі бойынша уыттылығы аз заттарға жатады, ұсынылатын дозаларда резорбтивнотоксикалық әсер етпейді ҚОЛДАНЫЛУЫ. Ірі қара малды қорғау (Hae- matobia irritans, Haematobia stimulans, Musca autumnalis, Stomoxys calcitrans), соқыр (Tabanidae), сона (Hypodermatidae), масалар (Culicidae), жөке (Simuliidae) жайылым кезеңінде.

ДОЗАСЫ. Антифлай препаратын дозалаушы құрылғының көмегімен жануардың терісіне омыртқаның бойына жағады, бір жануарға 10 мл дозада (дене салмағына 500 кг-ға), бұл 0,2 мг-ге тең дене салмағының кг. Жануарларды өңдеу жайылым кезеңінде жәндіктердің санына байланысты 4-6 аптада бір рет жүргізеді. Сауын сиырларын сауудан кейін өңдейді. Қарсы көрсетілімдер. Антифлай препараты - дененің салмағы 300 кг-нан кем бұзауларға, жануарларға қолдануға, сондай-ақ ылғалды, зақымдалған және ластанған теріге қолданылмайды.

ЕСКЕРТУ. Антифлай препаратымен жұмыс істеу кезінде жалпы жеке гигиена және қауіпсіздік техникасы ережелері, мал дәрігерлерімен жұмыс кезінде көзделген құралдармен қамтамасыз ету қажет. Жануарларды өңдеуді арнайы киімдерді (халат, гигиеналық қолғап, бас киім, резеңке етік) қолдана отырып жүргізу қажет. Препаратпен жұмыс істеу кезінде темекі шегуге, тамақ ішуге тыйым салынады. Жұмыс аяқталғаннан кейін қолды жылы сумен, сабынмен мұқият жуыңыз. Препараттың теріге немесе көзге тиген жағдайда, ағынды сумен жуу керек, ішке түскен кезде дереу медициналық дәрігерге жолығу қажет. Препараттың ыдысын тұрмыстық мақсаттарға пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ. Препаратты құрғақ, қараңғы, жақсы желдетілетін үй-жайында, азықтан және тамақ өнімдерінен бөлек, 8°С төмен емес температурада сақтайды. Балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақталуы шарт. Жарамдылық мерзімі – дайындалған күннен бастап 3 жыл.

              Антифлай раствор 100 мл препарата содержат действую- щее вещество: цифлутрин – 1 г. Пластиковые флаконы по 10,  500 мл. ОПИСАНИЕ. Раствор желтоватого цвета.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат Антифлай обладает контактным и репеллентным действиями относительно двукрылых насекомых: зоофильных мух, включая Haematobia irritans, Hae- matobia stimulans, Musca autumnalis, Stomoxys calci- trans, слепней (Tabanidae), оводов (Hypodermatidae), комаров (Culicidae) и мошек (Simuliidae). Действующее вещество цифлутрин, входящее в состав препарата, относится к группе синтетиче- ских пиретроидов, механизм действия которых заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель насекомых. После нанесения на кожу препарат распределяется по всей поверхности тела, в незначительном коли- честве всасывается кожей обеспечивает его дли- тельное инсектицидное и репеллентное действие. Препарат Антифлай по степени воздействия на ор- ганизм относится к малотоксичным веществам, в рекомендуемых дозах не оказывает резорбтивно- токсического действия.

ПРИМЕНЕНИЕ. Защита крупного рогатого скота от нападений мух, кровососущих насекомых (Haema- tobia irritans, Haematobia stimulans, Musca autumnalis, Stomoxys calcitrans), слепней (Tabanidae), оводов (Hypodermatidae), комаров (Culicidae), мошек (Simu- liidae) в пастбищный период. ДОЗИРОВКА. Препарат Антифлай с помощью до- зирующего устройства наносят на кожу животного вдоль позвоночника в дозе 10 мл на одно живот- ное (на 500 кг массы тела), что эквивалентно 0,2 мг цифлутрина / кг массы тела. Обработку животных проводят в пастбищный период один раз в 4-6 не- дель, в зависимости от численности насекомых. Обработку дойных коров проводят после доения. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Препарат Антифлай нель - зя применять телятам, животным массой тела ме- нее 300 кг, а также наносить на влажную, повреж- денную и загрязненную кожу. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Во время работы с препа- ратом Антифлай необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными средствами. Обработку животных необходимо про- водить с применением спецодежды (халат, гигие- нические перчатки, шапочка, резиновые сапоги). Во время работы с препаратом запрещается ку- рить, пить, принимать пищу. После окончания рабо- ты тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. При случайном попадании препарата на кожу или в глаза его необходимо промыть проточной водой, при попадании внутрь немедленно обратиться к медицинскому врачу. Запрещается использовать тару из-под препарата для бытовых целей. ХРАНЕНИЕ. Препарат хранят в сухом, темном, хо- рошо вентилируемом помещении, отдельно от кор- мов и продуктов питания при температуре не ниже 8°С. Хранить в недоступных для детей местах. Срок годности – 3 года с даты изготовления. раствор

  • Цена: 5 350 ₸